4.444 Salat-ı Tefriciyye

Allâahümme salli salâaten kâamileten ve sellim selâamen tâaammen alâa seyyidinâa Muhammedinilležii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukzaa bihil havaaicü ve tünâalü bihir-rağaaaibü ve husnül ĥavâatimi. Ve yüsteskal ğamâamü bi vechihil keriym ve alâa êlihii ve sahbihii fii külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lüümin lek.

“Allah’ım, Peygamberimiz Muhammed’e (s.a.) ve âline mükemmel bir rahmet ver ki, onun sayesinde bizi bütün korku ve öfkelerden kurtarmış olasın. Onunla bizim isteklerimizi yerine getirmiş olasın. Onunla bizi kendi derecelerine yükseltesin. Onunla bizi hayatta ve öldükten sonra bütün hayırlara kavuşturasın.”

Salât-ı Tefriciye veya Salât-ı Nariye diye anılan bu duanın büyük fazileti vardır. Sıkıntılı günlerde okunduğunda, kalplerden gam ve kasaveti giderir, huzura kavuşturur, rızkı artırır, yaşama güçlüklerini yenmeğe güç verir. Böyle durumlar karşısında gece gündüz bu salâtü selâm okunmalıdır. Hangi niyet ve hangi iş için okunursa okunsun, mutlaka tesiri görülecek ve se-zilecektir. Bunda bilginlerimizin ittifakı vardır. Meselâ, bir iş için okunacaksa 4.444 defa okunmalıdır. İşte bu şekilde hatmedilmiş sayılacaktır.

"4.444 Salat-ı Tefriciyye" Yazısına yorum yapın