52. Gece Kabir Duası

Allâhümme innî es’elüke bi hakkı hakkıke ve bi hakkı kibriyâike ve bi hakkı cemâlike ve celâlike ve bi hakkı kibriyâike ve fadlike ve keremike ya kâdie’l-ihsâni yâ sâdıke’l va’dil emîn lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn Allâhümme ecib da’vetî bi hürmeti ismike’lazîm ve bi hürmeti Muhammedin sallallâhü te’âlâ aleyhi ve sellem ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’iyn ve’lhamdü lillâhi Rabbi’l âlemiyn ve lâ havle velâ kuvete illâ billâhi’l aliyyil aziym.

Bu duanın ölen kimsenin elli ikinci gecesinde okunması adet olmuştur.

"52. Gece Kabir Duası" Yazısına yorum yapın