Hacet Namazı Duası

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.
Allâhümme innî es’elüke, yâ Rabbe külli şey’in ve yâ ĥâlika külli şey’in ve yâ âĥire külli şey’in ve yâ âlimen bikülli şey’in. İnnî es’elüke bikudretilletî kaddete bihâ alâ külli şey’in, heblenâ külle şey’in ve edĥılne’l cennete bilâ şey’in velâ tes’elnâ biızzetike ve azametike ve lutfike ve keramike yâ kerîmü birahmetike yâ erhame’r râhımin. Lâ ilâhe illallâhü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü müslimûne velhamdü li’llâhi rabbi’l âlemîn.

 

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ey Allah’ım, senden isterim. Zira sen herşeyin Rabbi ve her şeyin yaratıcısısın ve her şeyin sonusun. Her şeyi bilensin. Her şeyi takdir edensin. Kudretin hakkı için senden isterim. Herşeyi bana hibe et, bir şey istemeden beni cennetine koy. Eşyadan bir şey istemiyorum, ancak senin izzetinle benim ihtiyaçlarımın teminini istiyorum. Azametin, lütfun, keremin hakkı için ey kerim olan Allah, rahmetinle bana merhamet et. Zira Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka ilah yoktur, ancak sen varsın. Teksin, biz hepimiz sana itaat eder ve sana teslim oluruz. Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a layıktır. Hacet duası çok makbul bir duadır. Herhangi bir istek için
hacet namazı kılınır, arkasından bu dua yapılır.

"Hacet Namazı Duası" Yazısına yorum yapın