Hastaya Okunacak Dua

Allahümme innî es’elükel afiyete fiddünya velâhireti, Allahümme innî es’elükel afve vel afiyete fi dînî ve dünyâye ve ehli ve mâlî, Allahümme’stür avrâtî ve âmin rev’âtî, Allahüm-mâhfaznî min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an şimalî ve min fevkî, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî, Allahümme ağnînî bil ilmi ve zeyyinnî bil hilmi ve kerrimnî bittakvâ ve cemmilnî bil afiyeti.

“Allah’ım, Senden dünya ve âhiret afiyetini isterim. Allah’ım, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da beni emin kıl. Allah’ım, ön tarafımdan, arkamdan, sağ ve solumdan ve üst tarafımdan gelecek tehlikelerden beni koru. Azametinden Sana sığınırım. Alt tarafımdan gelecek tehlikelere karşı Senden medet beklerim. Allah’ım, beni ilimle zengin kıl, hilimleyumuşak huyla zinetlendir, takva ile beni mükerrem
kıl, afiyetle beni güzelleştir.” Allah’tan sıhhat ve afiyet isteyen kimse bu duaya devam etsin. Dünya ve âhiretin feyzü felahını isteyen kişi bu duaya devam etsin. Dinini, dünyasını, malını ve ailesini korumak isteyen kişi, bu duayı sabah akşam okusun.

"Hastaya Okunacak Dua" Yazısına yorum yapın