İstihare Duası

Allâhümme innî estaĥıyruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azıym. Fe inneke takdiru ve lâ ekdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmü’l ğuyûbi. Allâhümme in künte ta’lemü enne hâže’l emra ĥayrun lî fî dînî ve me’âşî ve âkıbeti emrî ev kâle: âcili emrî ve êcilihi fakdürhü lî ve yessirhü lî šümme bârik lî fîhi ve in künte ta’lemü enne hâže’l emra şerrun lî fî dînî ve me’âşî ve âkıbeti emrî, âcili emri ve êcilihî fasrifhü annî fakdur liye’l-ĥayra hayšü kâne šümme raddinî bih.


“Allah’ım, Senin ilminle istihare etmek istiyorum, kudretinle bu işe başlamış oluyorum, yüce fazlından istiyorum. Zira Sen Kadirsin, ben değilim. Sen bilirsin ben bilmem. Sen bütün gayıpları ve meydanda olmayanları bilirsin. Allah’ım, eğer şu işin benim din ve dünyam için hayırlı olduğunu bilirsen, bunu yapmağa bana kudret ver ve işimi kolaylaştırır. Sonra beni bunda mübarek kıl. Eğer bu iş benim din ve dünyam ve bütün işlerim için şer ise, beni o işten vazgeçir ve beni uzaklaştır Allah’ım.” İstihare meşrudur. Buharî’de, Müslim’de ve bir çok muteber kitaplarımızda mevcuttur. Peygamberimiz istihare hakkında emirler buyurmuştur. İşte bu duâ da istihare duâsıdır.Gece yatmadan evvel, Allah rızası için iki rekât namaz kılınır, arkasından bu duâ okunur, niyet yapılır ve yatılır. Gece gördüğü hal üzerine durumunu ayarlar. Mesela: Yatarken insan şöyle niyet ederek yatar: “Ya Rab, eğer benim bu
niyet ettiğim iş hakkımda hayırlı ise bana beyaz, hayırsız ise bana siyah göster” der ve yatar. Gece ne görürse ona göre durumunu ayarlar.

"İstihare Duası" Yazısına yorum yapın