Kıyamet

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Allah’ın takdir ettiği zaman gelince, dört büyük melekten biri olan İsrafil’in “Sûr” denilen bir vasıtaya üfürmesi ile çok korkunç bir ses meydana gelecek, bu sesin etkisi ile bütün canlılar ölecek, kâinatta önemli değişiklikler olacaktır.

Şöyle ki:

Gökler yarılacak, dünyamızı aydınlatan güneş dürülüp ışığını kay­bedecek, doğuşu ile gökyüzünü süsleyen, gecelerimizi aydınlatan ay tu­tulacak ve güneş ile birleşecektir.

îşte bu büyük olaya “kıyamet” denilmektedir, Kıyametin ne zaman meydana geleceğini yalnız Allah bilir.

Gökyüzünde parıl-pâril parlayan yıldızlar sönecek ve dolu taneleri gibi dökülecek, yeryüzü dehşetli bir depremle sarsılacak, denizler kay­naşacak, dağlar yerinden koparılıp pamuk gibi atılacak, kısaca: Kâinatın bügünkü düzeni bozulacak yer ve gökler başka şekil alacaktır.

"Kıyamet" Yazısına yorum yapın