Mükafat, Ceza, Cennet Ve Cehennem

Yapılan iyiliğe verilen karşılık “mükâfat”; işlenen kötülüğün kar­şılığı da “ceza “dır.

İnsanlar bu dünyaya imtihan edilmek üzere gönderilmiş, yapmakla yükümlü oldukları görevler kendilerine bildirilmiştir. Allah’ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeylerden sakınan ve insanlara iyilik yapanlar imtihanı kazanmış olacak ve karşılığında kendilerine büyük mükâfat ve­rilecektir. Herkes dünyada yaptığının karşılığını ahirette eksiksiz olarak görecektir.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Kıyamet günü doğru terapiler kurarız: hiç bir kimse, hiç bir haksızlığa uğratılmaz.” Enbiya sûresi, 47.

“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” Zilzal süresi 7-8

Cennet mü’minler için hazırlanmış mükâfat yeridir.

Cennetti, bu dünyada gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç bir insanın hayalinden geçmeyen nimetler vardır. Cennet, insanın kalbinden geçen Ve hoşuna giden her şeyi devamlı olarak bulacağı eşsiz güzeliklerlc dolu bir yerdir. Orada her şey insanın gönlüne göredir, neyi arzu ederse anında yanında hazır olacaktır.

Cennette, hastalık, korku ve üzüntü yoktur. Orada insan hep genç yaşta kalacak, ihtiyarlamayacaktır. Cennette hayat sonsuzdur. Ölüm yok- ter. Oraya giren bir daha çıkmayacak, canı ne isterse onu bulacak, zevk ve safa içinde sonsuza kadar devam edecektir.

Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyuruluyor:

“İman edip iyi, yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır; onlar orada ebedî kalacaklardır.” Bakara sûresi, 82.

“Orada onlar için diledikleri her şey var ve yanımızda fazlası da var.” Kaf Suresi 35.

Allah’a karşı görevlerini yapmayan, haramlardan sakınmayan ve in­sanlara kötülük edenler bu davranışlarının karşılığı olarak cehennemde cezalandırılacaktır.

Cehennem, iman etmeyenler ile inandığı halde günah işleyenlerin ahirettc ateşle cezalandırılacakları yerdir. İmansız ölenler burada sonsuz olarak kalacaklardır.

İnandığı halde, Allah’ın emirlerine uygun hareket etmeyen, dini gö­revlerini yerine getirmeyenler, belirli bir süre cehennemde kalıp ce­zalarını çektikten sonra çıkacak ve cennete gireceklerdir. Kâfirler ve mü­nafıklar ise ebedî olarak cehennemde kalacaklardır.

Kur’an-ı Kerim’de kâfir ve münafıkların durumu şöyle bildiriliyor:

“İnkâr eden kimseler ve ayetlerimizi yalan sayanlar ce­hennemlik olanlardır. Onlar orada temelli kalacaklardır.” Bakara sûresi, 39.

“Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasmdadırlar. On­lara yardımcı bulamayacaksın.” Nisa sûresi, 145.

"Mükafat, Ceza, Cennet Ve Cehennem" Yazısına yorum yapın