Ölüm

Her insanın dünyada yaşayacağı belirli bir süre vardır. Bu süre bi-tince insan ölür. İnsan, beden ve röhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket veren ruhtur. Allah’ın takdir et¬tiği zaman gelince ruh bedenden ayrılır. Ruhun bedenden ayrılması olayına “ölüm” denir. Ölüm, her insan için takdir edilmiştir. Bundan kurtuluş yoktur.
Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildiriliyor:
“Her canlı ölümü tadacaktır.” Âl-i İmrân sûresi, 185.

“Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir.” Nisa sûresi, 78.
Ölüm, yok olmak demek değildir. Geçici olan dünya hayatından son-suz olan ahiret hayatına geçiştir. Allah’a karşı görevini yapanlar için ölüm, daha yüksek hayata kavuşmak için açılan bir kapıdır.

"Ölüm" Yazısına yorum yapın