Şifa Ayetleri

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.


1. Ve yeşfi sudûra kavmi mü’miniyn
2. Ve şifâün limâ fi’s-sudûri ve hüde’v-ve rahmate’l-lil mü’miniyn.
3. Yaĥrucü min butuunihe şeraabün muhtelifün elvaanühû fiyhi şifâü’l-linnâsi inne fî žâlike le ayete’l-li kavmi’yyetefekkerûn
4. Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’miniyn
5. Ve ižâ marıztü fehüve yeşfîni.
6. Kul hüve lilležîne êmenû hüde’v-ve şifâün.


ŞİFA AYETLERİ
(Tevbe, 14) Ve mü’minlerden bir kavmin göğsüne şifa versin.
(Yunus, 57) Kalplerindeki kuşku ve vehim hastalığına şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.
(Nahl, 69) İçlerinden çeşitli renklerde bir içecek peyda olur ki onda insanlara bir şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için elbet bir ibret vardır.
(İsra, 82) Biz, Kur’an’dan öyle ayetler indiriyoruz ki mü’-minler için bir şifa ve rahmettir.
(Şuara, 80) Hastalansam, O bana şifa verir.
(Fussilet, 44) De ki: “O iman edenler için bir rehber ve şifadır”.

"Şifa Ayetleri" Yazısına yorum yapın